Hatəm cabbarlı siyasi elmlər doktoru 05 11 2015 ABŞ-da hazırlandığı iddia edilən “Böyük Yaxın Şərq planı” çərçivəsində Yaxın [...]